Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij bestelling gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden.
De producten van Taste of adventure zijn exclusief en van hoge kwaliteit. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs, zowel online als in onze winkel in Lochem.
Om misverstanden te voorkomen maken we dan ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Taste of adventure. Door artikelen bij Taste of adventure te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Kopen Op Afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

Artikel 1. Overeenkomst

Bij het winkelen op de website www.tasteofadventure.nl kunt u artikelen uit onze collectie bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe “kopen of afstand”. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel “retourneren en ruilen”). Na afloop van deze 7-daagse periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.

Artikel 2. Prijzen

U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders staat omschreven. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld.

Artikel 3. Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website worden aangeboden. (creditcard, iDeal, PayPal). Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Taste of adventure streeft ernaar om bestellingen binnen 2 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Taste of adventure echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.
Taste of adventure laat de bestellingen bezorgen door MYSENDLE. Bij bezorging door MYSENDLE zijn de bezorgvoorwaarden van MYSENDLE van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en Taste of adventure kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de bezorger. Bij ontvangst dient de koper de inhoud te controleren op schade / onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn, dan dient de koper direct contact op te nemen met Taste of adventure middels e-mail.
Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Taste of adventure zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 4. Verzending

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bezorgkosten, die door MYSENDLE worden berekend. De standaard bezorgkosten bedragen € 5,00–. Bij bestellingen boven € 30,– (netto verkoopbedrag) worden, binnen Nederland, geen verzendkosten gerekend.
Verzenden Europa België en Duitsland € 6,50

Artikel 5. Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Taste of adventure is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden: Alleen artikelen die bij Taste of adventure zijn gekocht kunnen geruild worden. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@tasteofadventure.com. Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging worden niet geaccepteerd. U kunt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren of ruilen. De termijn van 7 werkdagen wordt bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening. Ruilen is helaas niet meer mogelijk, wilt u een ander artikel of een andere maat proberen, plaats dan een nieuwe bestelling via de webshop. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.
Taste of adventure behoudt zich het recht voor om klanten die buiten proportie bestellen en alles keer op keer retour sturen, niet meer te voorzien van bestellingen.

Artikel 6. Garantie

Alle door Taste of adventure geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na bezorging van het artikel.
Bij ontvangst van uw bestelling ontvangt u een factuur, dat tevens dienst doet als garantiebewijs. Wanneer blijkt dat een door Taste of adventure geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Taste of adventure binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Taste of adventure hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantieaanspraak) en beoordeling van de garantieaanspraak door Taste of adventure wordt het artikel naar keuze van Taste of adventure, ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan Taste of adventure te retourneren en het eigendom hiervan aan Taste of adventure over te dragen.
De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
Indien een door Taste of adventure geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Taste of adventure niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

Artikel 7. Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Taste of adventure uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Taste of adventure, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt u dit op de website kenbaar maken, of u kunt een verzoek per e-mail richten aan info@tasteofadventure.nl.

Postadres:

Taste of adventure
Dijkweg 168
1619 HK Andijk

Rabobank rekeningnummer: NL92RABO0345501438
KvK nummer: 75509652
BTW nummer: NL860307566B01.

Het is niet toegestaan, foto`s en teksten van Taste of adventure zonder toestemming te kopiëren.